Injustering – rätt hela vägen

Injustering av ventilationssystem är tjänsten som gör oss till fastighetsägarnas och fastighetsförvaltarnas bästa vän i Nyköping med omnejd. Vår långa erfarenhet gör att vi snabbt hittar var mätning och kontroller bör ske för att säkerställa rätt luftflöden. Detta är också till nytta vid OVK-besiktningar, eftersom god injustering och väl genomförd service ser till att många av de punkter som ska kontrolleras kan bockas av.

Injustering av ventilationssystemet säkerställer både funktion och energieffektivitet. Ett system kan vara bra konstruerat, men det är inte bra installerat förrän det är väl intrimmat och håller rätt lufttryck och luftflöden i alla delar. Faktum är att du alltid bör välja en ventilationskonstruktör som också kan göra injusteringar, för då vet du att personen tar fram lösningar som fungerar. Låt aldrig värme, kylsystem eller ventilation sluka energi i onödan.