OVK-besiktning – bekymmersfri drift

Hos Lilja VVS-Consult finns behöriga OVK-besiktningskontrollanter som arbetar i Nyköping, Oxelösund samt på uppdrag med omkring tio mils radie upp mot Stockholm och Mälardalsområdet.

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll där man besiktar befintliga anläggningar för att de ska uppfylla lagkrav med hänsyn till bland annat hygien, hälsa, miljö och funktion. En bra OVK-besiktning hjälper fastighetsägaren att skapa enkla och praktiska rutiner för skötsel, service och underhåll. Vi hjälper till att göra jobbet enkelt!

Lilja VVS Consult utgår alltid både från de föreskrifter som var gällande när ventilationssystemet togs i bruk och om något har uppdaterats i systemet. Vi tar ansvar för att upprätta och skicka in protokoll till såväl ägare som kommunens byggnadsnämnd, men ger också alltid tips om det finns saker som kan göras för att förbättra effektivitet och energihushållning. Om det finns problem som behöver lösas ger vi alltid förslag på hur de kan åtgärdas.

Läs mer om när OVK-besiktning behöver göras i Boverkets instruktioner för fastighetsägare.