Konstruktion – rätt från början

Konstruktion av ventilationssystem för ny- eller ombyggnation av fastigheter för flerfamiljshus, företag och offentliga lokaler är våra vanligaste uppdrag. Ett konstruktionsuppdrag innefattar oftast beräkningar av kanalsystem för rätt dimensionering av luftflöden samt framtagande av ritningar i CAD, i samarbete med byggnadsentreprenör eller ventilationsföretag.

Våra konstruktörer har mångåriga kunskaper om projektering av ventilation. Därför kan vi hjälpa dig som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare att inte bara uppfylla de krav som ställs på olika typer av rumsklimat och miljöer, utan också underlätta genom att skapa förutsättningar för smart användande, lagom stor flexibilitet samt energieffektiv styrning av systemet.

Hör av dig till oss och berätta om ditt projekt eller dina ingångsvärden.
Vi ger dig ritningarna för ett ventilationssystem som fungerar i verkligheten – sommar som vinter.